Euractiv Ulusal Ölçekli Avrupa

EGE FİKİR ÖNDERLERİ AB EĞİTİM PROGRAMI

Philip Morris/Sabancı desteğiyle, Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) tarafından başlatılan ve ilk etapta Türkiye-AB Derneği’nin de destek verdiği, Ege Bölgesi illerinde hayata geçirilen eğitim programı, gerek kapsadığı coğrafya, gerekse sürdürülebilirlik ve çarpan etkisi yüksekliği açılarından ülkemizin bir konuya odaklı en etkili gönüllü girişimlerinden ve özel sektör–sivil toplum kuruluşu işbirliğinin en başarılı örneklerinden biri olmuştur.

Aralarında Çanakkale ve Balıkesir’in de yer aldığı 10 Ege ilinde 2005 yılı Eylül ayında başlatılan ve Haziran 2006 sonuna kadar süren ilk etabı, müzakere sürecinde, Avrupa Birliği konusunda toplumsal bilgi düzeyi ve katılımı artırmayı hedeflemiş, bu amaçla katılımcılara AB tarihi, AB kurumları ve işleyişleri, Avrupa ile entegrasyon, Türkiye – AB ilişkileri, AB üretim standartları, CE işareti, AB ortak tarım, ticaret, sanayi ve para politikası ve Türkiye’nin bu ortak politikalara uyumu gibi konu başlıkları altında konunun uzmanları tarafından eğitimler verilmiştir.

“Sektörel Etki Analizleri”

Philip Morris/Sabancı ve ESİAD yanında, program yürütücülüğünü Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı’nın (EGEV) üstlendiği Programın ikinci etabında, Ege Bölgesi’nde öne çıkan sektörlerin AB’ye entegrasyon sürecinde nasıl etkileneceği konusunda “sektörel etki analizi” çalışmaları yapıldı.

AB’ye üyelik sürecinde Ege Bölgesi’ni yakından ilgilendiren “Turizm”, “Dış Ticaret ve İhracat”, “Süt, Süt Ürünleri ve Kanatlılar”, “Lojistik” sektörleri ile “KOBİ’ler” ve “Standartlar ve CE İşareti” başlıkları altında toplam 6 modülden oluşan ve içeriği AB uzmanları tarafından hazırlanan eğitimlere ilgili sektörlerden üst düzey yöneticiler davet edildi.

Eğitimler 2007 yılında başladı ve Haziran 2008’e kadar sürdü.

Yuvarlak Masa Toplantıları

İkinci etabın ilk bölümü olan 2007–2008 eğitimleri sırasında, her il özelinde saptanan öncelikler, yapılan yuvarlak masa toplantılarıyla tartışmaya açıldı ve elde edilen sonuçlar, uygulama alanlarına aktarılmak üzere il yöneticilerinin değerlendirmesine sunuldu.

Ekim 2008’de başlayan toplantılar, Mart 2009’da bitti.

Proje Atölyeleri : “Projem, Bölgem İçin”

Ege Bölgesi illerinin ihtiyaçları ve katılımcıların geri bildirimleriyle yeniden şekillenen programın üçüncü etabında, 2009 yılı eğitimleri için yeni tema “AB Fon ve Projeleri Eğitimi” olarak belirlendi.

ESİAD tarafından düzenlenen eğitimler, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği işbirliği ile iki günlük toplantılar olarak programlandı. Programa illerin talepleri doğrultusunda gerektikçe Kültür ve Turizm Bakanlığı da uzman desteği vermektedir.

İlk gün, fonlar hakkında genel bilgilerin paylaşılması ve kullanımı hakkında yol gösterilmesi; ikinci gün ise katılımcıların, atölye çalışmaları yaparak fikirlerini somut projelere dönüştürme yolunda adımlar atması amaçlandı.

Bugüne kadar Manisa, Çanakkale ve Muğla ayakları tamamlanan Program, 2009 yılı sonuna kadar İzmir dışındaki diğer 6 Ege ilinde devam edecek.

Eğitimlerden Notlar

•2005 yılından bu güne kadar “Ege Fikir Önderleri – AB Eğitim Programı” toplantılarına 3.500’ün üzerinde kişi katıldı. Vali ve Belediye Başkanları, il milletvekilleri, STK yöneticileri, sektör temsilcileri, üst düzey yöneticiler ve akademisyenler katılımcıları oluşturdu.
•2005 – 2008 yılları arasında düzenlenen eğitimlerde Ege Bölgesi illerinde toplam 18.414 km. yol kat edildi.
•2005’ten bu yana düzenlenen eğitimler toplam 528 saat sürdü.

Author :
Print