Euractiv Ulusal Ölçekli Avrupa

Aday olarak Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Kulübünü göstermek istiyorum.

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Kulübü, 2000 yılında Engin ABAT tarafından kurulmuştur. Amacı, bilimi geniş kitlelere sevdirmek olan Bilim ve Teknoloji Kulübü, bilim ve teknoloji alanındaki degişimler ve gelişimleri tanıtmak amacıyla ceşitli tanıtım, şenlikler ve konferanslar düzenlenmektedir.

Yok Olan Bir Mesleğin Son Temsilcileri- Lületaşı Projesi, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Kulübü ile Avrupa Öğrencileri Forumu Kulübü AEGEE Eskişehir ve Avusturya FH Salzburg Fachhochschulgesellschaft Üniversitesi tarafından 2005 yılında gerçekleştirilmiş bir Eylem-3 Ağ Kurma Projesi’dir.

Projenin temel amacı yitirilmekte olan lületaşı mesleğini geleceğe taşımaktır. Bunu sağlamak, bu sanatın gençler arasında yaygınlaştırılması ile mümkün olabilir.

Proje kapsamında dünya lületaşı rezervlerinin %70’lik ve en kaliteli kısıma sahip olan Eskişehir’de yeni ustalar yetiştirmek amaçlı atölye çalışmaları düzenlenmiştir. Lületaşı, üç yüz yıl boyunca Avusturya’ya ham olarak ihraç edilmiştir. Dolayısıyla Avusturya ile kültürel ve ekonomik bağları bulunmaktadır. Lületaşı işlemeciliği mesleğinin yok olmaması, lületaşı gibi kültürel bir mirası paylaşan bu iki ülke için de çok önemlidir. Avusturya FH Salzburg Fachhochschulgesellschaft Üniversitesi’nden ortak grup ile birlikte bu önemli kültürel mirasın bilinci ile hareket edilmiştir.

Proje çerçevesinde lületaşı ustası olma potansiyeline sahip, Eskişehir’de yaşayan, 16-25 yaş arasındaki, imkanları kısıtlı gençlere, profesyonel lületaşı ustaları ve güzel sanatlar fakültesi öğretim elemanları tarafından atölye çalışması şeklinde eğitimler verilmiştir. Program çerçevesinde Avusturyalı ortaklar lületaşını tanımışlar, lületaşının çıkarıldığı köyleri, ocakları ziyaret etmişlerdir. Paralel olarak hedef kitle olan imkanları kısıtlı gençler Avusturya’ya giderek bu ortak kültürel mirasın oradaki etkilerini inceleme imkanı bulmuşlardır.

Yok olma sürecindeki bu kültürel miras, yetkililerin yeterince ilgilerini çekebilirse, karanlık kaderinden kurtulacak, yetenekli fakat imkanları kısıtlı gençler tarafından geleceğe taşınacaktır.

Proje, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından “En İyi Proje Uygulamaları”ndan biri olarak seçilmiştir.

http://www.ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&yayinID=395990855BD4783520F36EE9C445A090F5E15

http://www.btk.anadolu.edu.tr/

Author :
Print