Euractiv Ulusal Ölçekli Avrupa

Türkiye Avrupa Vakfı

Turkiye Avrupa Vakfı, kurulduğu 2001 yılından itibaren, sadece ve sadece AB Türkiye ilişkileri üzerine çalışmalar yapmak bu konuda gerekli kamuoyunu oluşturmak amacıyla, ve hiç bir kar amacı gözetmeksizin, eski AB nezdine büyükelçi, ve eski maliye bakanı Ziya Müezzinoğlu’nun öncülüğünde, pek çok farklı kanaat önderinin Türkiye’nin AB’ye tam üye olması ülküsü etrafında bir araya gelmesiyle kurulmuştur.
Müzakere sürecinde sadece danışılan bir kurum olarak kalmaktan ziyade, proaktif davranarak, pek çok sektörü ilgilendiren bilgilendirme toplantıları, hükümet nezdinde lobi çalışmaları, AB içinde ise farklı kurumlarla işbirliği yürüterek, tam üyelik konusunda aktif rol almaya çalıştı.
Özellikle hizmete soktuğu web sitesi aracılığıyla geniş kitlelere de güncel ve kafaları kurcalayan konularla ilgili bilgi sağlamaya devam etmiştir.
Bu konuda eğitime ayrı bir önem veren Türkiye Avrupa Vakfı, AB sınırları içinde en prestijli eğitim kurumlarından biri olan College of Europe (Brugge) un Türkiye temsilciliğini üstlendi ve Türkiye içinde pek çok üniversiteyle işbirliklerini sürdürdü.
Tüm bu süreci sınırlı kaynaklarla, ama yılmadan sürdüren Türkiye Avrupa Vakfı, Türkiye’nin üyeliği için verdiği çabalarla alanında öncü ve takdire değer bir kuruluş olduğu pek çok kez teyit edilmiştir.

Author :
Print