Euractiv Ulusal Ölçekli Avrupa

Aday olarak Moda ve Tekstil İş Kümesi (MTK) (http://www.textilecluster.com) projesini göstermek istiyorum. MTK, Türkiye’nin AB tarafından finanse edilen T.C. Dış Ticaret Müsterşarlığı koordinasyonunda, İTKİB (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri) tarafından yürütülen, tekstil ve hazırgiyim sektörünün, 13 milyon €’luk bütçesi ile ilk büyük kümelenme projesidir.
MTK projesinin temel hedefi ülkemiz tekstil ve hazırgiyim sektörünü ve bu sektörde hizmet veren KOBİ’lerin ulusal ve uluslararası rekabet güçlerini arttırmakdır.
Katılım öncesi yardım projelerinden olan MTK, 2005-2007 yılları arasında tamamlandı. Birinci fazda, çalıştaylar ve sektörel ihtiyaç analizleri yapıldı ve proje sonusunda kurulacak yapıların 5 yıllık iş planları oluşturuldu. İkinci aşamada ise ihale yöntemi ile ekipmanlar alındı.
Projenin çıktıları olarak, İTKİB Destek A.Ş.(http://www.textilecluster.com) ile bu kurumun çatısı altında yönetilecek üç ayrı kurum tasarlandı ve hayata geçirildi. Bunlar; sektörün moda ve tasarım alanında eğitim ihtiyaçlarına yanıt verecek İstanbul Moda Akademisi (İMA), sektörün Ar-Ge çalışmalarını desteklemek üzere İstanbul Tekstil ve Hazırgiyim Araştırma ve Geliştirme Merkezi (İTA) ve sektörel kobilerin yönetim ve iş kapasitelerini artırmak üzere de İstanbul Tekstil ve Hazırgiyim Danışmanlık Merkezi(İDM) dir.
İMA, moda tasarımı, moda ürün geliştirme ve teknolojisi, moda fotoğrafçılığı ve medya, moda yönetimi vb. alanlarda akademik ve kısa kurslar ile modanın kalbi İstanbul, Nişantaşında, MEB e bağlı bir akademi olarak hizmet vermekte. Son derece donanımlı binasında her türlü teknik ve tasarım alt yapısı ile Türkiye’nin önemli moda kütüphanesini de bünyesinde bulunduruyor.
İTA, İstanbul Halkalı’da 7.000m2 kapalı alan üzerinde Tekstilpark içinde ve son teknoloji ile donatılmış bir Ar-Ge alt yapısı sunarak sektörün teknoloji, inovasyon, laboratuvar, arge-ürge çalışmalarını desteklemek üzere iş mükemmeliyet merkezi olarak hizmet vermekte.
İDM, sektör işletmelerinin yönetim ve iş kapasitelerinin artırılması ve yönetim mükemmelliği için ihracat, pazarlama, iş geliştirme, satış, üretim yönetimi, operasyonel etkinlik ve finans gibi alanlarda uzman havuzuyla sektöre destek sağlamakta.
MTK Projesi Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ve küme konusunda uluslararası kurumlarda uluslararası toplantılarda tanımlanan başarılı projeler arasında en üst sıralarda yer almakata. http://www.avrupa.info.tr/AB_Mali_Destegi/AB_Program_Bilgileri,Programprojemerge.html?Mode=4&Pid=35

Author :
Print