Euractiv Ulusal Ölçekli Avrupa

Alternatif Yaşam Derneği, Türkiye’deki engellilere ve bütün dezavantajlı gruplara yönelik “Engellilik” olgusuna alternatif çözümler öneren, yenilikçi ve sürdürülebilir projeler üreterek, “Engelsiz Türkiye”ye doğru giden yolda üzerine düşen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur.

Alternative Camp, engelliler ve farklı ihtiyaç grupları için spor, eğitim, tatil ve entegrasyon altyapısı oluşturmayı hedefleyen, tamamen gönüllü bir girişimdir. Farklı engel grupları, farklı yaş ve cinsiyetler, farklı kültürler ve diller arasında kurduğu köprü ile grupların sosyal yaşama katılımına katkıda bulunarak, toplumda farkındalık ve bilinç yaratmayı amaçlayan bir model uygulamadır.

Mevcut tesislerde gönüllük mantığı içerisinde ve ücretsiz olarak engellilere sağlanan spor, tatil ve eğitim kampları, Alternative Camp projesinin ilk basamağını teşkil etmektedir. Ulusal ve uluslararası platformda öncü ve örnek bir model olan Alternative Camp bir toplumsal dönüşüm dinamiğidir. Uyguladığı “çalışan sistemler” modeli ve projelerinin sürdürülebilirlik ve kendine yeterlilik özelliğiyle de alternatif bir sivil inisiyatiftir.

8 yıldır İzmir, Bodrum, Van, Antalya, Fatsa, Sinop ve Artin’de gerçekleşen Alternative Camp’larda bu süre boyunca 7000 den fazla engelli kampta ağırlandı, 1000’ün üzerinde yerli ve yabancı gönüllüye ev sahipliği yapıldı.

Kamp programları bir hafta üzerinden planlanır. Zengin bir spor ve eğitim programı uygulanır. Su sporları önemli bir yer tutar. Outdoor aktiviteler ve tırmanma duvarı Alternative Camp’ ın olmazsa olmazlarındandır. İl yardım eğitimi, resim, el becerileri, müzik ve elbette günün finalinde disco!..
Yapılacak tüm etkinlikler grubun özel gereksinimleri göz önüne alınarak deneyimli gönüllü ekip tarafından uyarlanmakta ve yürütülmektedir. Aktiviteler hafta içerisinde değişik saatlerde ve farklı zaman dilimleri içerisinde uygulanmaktadır. Kamp sabah 08,30 sabah sporu ile başlayıp gece 22,00 disko ile son bulur.
Alternative Camp’ın Vizyonu ve Misyonu:
• Bir insanın engelini, hastalığını ve herhangi bir eksikliğini değil, onun kişiliğini önemsemek ve topluma tam ve eşit haklarla katılımı gözetmek.
• Engelliler bir bütün olarak sosyal dezavantajlı gruplar ve bireyler için kültürel kaynaşma, sosyal iyileştirme ve fırsat eşitliği sağlanmasına katkıda bulunmak.
• Toplumu sivil toplum bilinci ve gönüllülük kavramı ile tanıştırmak
• Alternatif, yaratıcı ve üretken ruhların önlerindeki engelleri kaldırmak
• Alt kültür, arabesk düşünce yapısı, yozlaşma, tembellik, cahillik, alkol-sigara bağımlılığı gibi etmenlerle ortaya çıkan “Sağlıksız toplum- sağlıksız birey” sarmalına alternatif çözümler üretmek ve uygulamak

Author :
Print